Heat Transfer (งานรีดร้อน)

เสื้อสีขาวไม่มีขั้นต่ำในการผลิตต่อแบบ เสื้อสีรับขั้นต่ำที่ 12 ตัวต่อแบบ

 

การคำนวณราคาจะคิดจาก

1. จำนวนสีที่ใช้ในการสกรีน

2. ขนาดของลายสกรีน A4 หรือ A3

3. จำนวนจุดที่จะสกรีน

 

ทางร้านใช้กระดาษ Heat Transfer คุณภาพสูงจากประเทศ USA

สรุป: สามารถผลิตในจำนวนน้อยต่อแบบ ราคาเสื้อสีขาวถูกที่สุดและไม่มีขั้นต่ำต่อแบบ เสื้อสีจะราคาสูงกว่าและจะมีขั้นต่ำที่ 12 ตัวต่อแบบ