นโยบายการบริการ

1. ไม่รับพิมพ์ลายที่มีลิขสิทธิ์ นอกจากจะแสดงเอกสารการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

2. ไม่รับก๊อปปี้งานของคนอื่น

3. ไม่พิมพ์งานของลูกค้าซ้ำเพื่อเผยแพร่หรือจำหน่าย นอกจากจะได้รับการยินยอมจากเจ้าของงานนั้นๆ

4. ไม่แจกจ่ายหรือเผยแพร่ไฟล์งานของลูกค้า

นโยบายหลังการขาย

1. สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพและความพึงพอใจภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
2. สินค้าทุกชิ้นได้มีการตรวจสอบก่อนส่งออกไปถึงมือลูกค้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่พบว่าใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือชำรุดบกพร่องจากทางผู้ซื้อ